Onze data journey

Uw data is belangrijk voor ons

Het Exatom platform is vanaf dag één gebouwd met een focus op de privacy van je website bezoekers. Exatom is een pionier op het gebied van analyse van formulieren zonder dat we daarbij gebruik maken van cookies. Op die manier dragen we de digitale privacy van je website bezoeker hoog in ons vaandel.

Bij Exatom zullen we nooit

 • Gegevens verzamelen die je bezoekers op uw formulieren hebben ingevoerd
 • Gebruik maken van persistente ID's om bezoekers gedurende een langere periode te identificeren
 • Kijken of je bezoeker actief is op andere websites dan diegene waar Exatom wordt gebruikt
 • Persoonlijke gegevens bewaren zoals IP-adres, user-agent of gedetailleerde geografische locatie
 • Persoonlijke gegevens verkopen aan derden

Tags en technologie

Je website is belangrijk en zeker ook je formulieren. Daarom investeren we veel tijd en moeite in hoe onze tags werken. Wij zorgen ervoor dat ze in elke omgeving goed functioneren.

descriptionFormulier technologie-agnostisch

Het maakt niet uit welke technologie of platform je gebruikt om uw webformulieren te maken, we proberen voortdurend ons platform compatibel te maken met elk ervan.

Zo ondersteunen we dynamische formulieren en velden, formulieren bestaande uit meedere stappen, single-page toepassingen en nog veel meer scenario's.

codeFramework agnostisch

Basic vanilla javascript. We gebruiken geen externe dependiencies of frameworks in onze data collectie code bij Exatom. Hierdoor verstoren we de door jouw website al gebruikte technologie niet. Daarnaast is dit een zeer groot security pluspunt.

We zijn compatibel met de meeste populaire frameworks en moderne websitetechnologieën.

speedPerformance en laadtijd

We gebruiken een Content Delivery Network om de inhoud van onze tags te cachen en te hosten. Dit betekent snelle responstijden voor elke websitebezoeker, ongeacht waar deze zich bevindt.

Onze tags

Om aan de slag te gaan met Exatom is het nodig om onze tags op uw website te plaatsen. Elke klant ontvangt een set van twee tags (zie hieronder-. Onze tags verzamelen alle gegevens om onze diensten te leveren en dit met behoud van de digitale privacy van je websitebezoeker.

Je kan de Exatom-scripttags rechtstreeks in de website-code plaatsen maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van een "tag-management" oplossing naar keuze.

Tag één: Event tag

Onze JavaScript event tag wordt op elke pagina van jr website geïnstalleerd. Wanneer onze tag is geladen, zoeken we naar formulieren en beginnen we met het analyseren ervan. Onze tags ondersteunen ook onze smart tooltips en andere diensten die Exatom aanbiedt.

Tag twee: Conversion tag

Om je formulierinzichten en -verbeteringen te analyseren, is het belangrijk om succesvolle conversies of andere doelen te meten (aankopen, aanmelden en meer). De conversie-JavaScript-tag moet op de zogenaamde 'Thank you'-pagina's worden geplaatst.

In onze secties Welke gegevens worden verzameld op mijn website en Locatie van gegevensverwerking gaan we dieper in op de details van welke en waar we uw bezoekersgegevens veilig en privacy-conform verwerken.

Cookieloze analyse uitgelegd

Koekjes zijn vooral lekker, online tegenwoordig veel minder. En dat begrijpen we bij Exatom volkomen. Met onze startup hebben we enkele decennia ervaring in digitale marketing gebundeld om te werken aan technologie die zonder cookies werkt en die toekomstbestendig is. De digitale privacy van je bezoekers is belangrijk voor ons.

Wist u dat slechts 30% van de bezoekers akkoord gaat met de standaardkeuzes in uw cookiemelding en deze accepteert? U heeft met andere woorden maar een inzicht in een derde van uw websitebezoekers! Met cookieloze datameting ben je verzekerd om inzichten te krijgen op basis van al je webbezoekers.

Sessies, nieuw of bestaand

Alle gegevens die we verzamelen zijn gekoppeld aan een sessie, dit is een tijdspanne van 30 minuten of zolang de bezoeker actief is op je website. Op basis van de sessie kunnen we statistieken berekenen zoals starts per formulier, aarzeling, conversieattributie, etc.

Om te zien of de gebeurtenis die we analyseren voor een nieuwe of bestaande sessie is, moeten we je website bezoeker een tijdelijke sessie ID geven.

Bezoekers en tijdelijke ID's

Om alle gegevens aan een bepaalde sessie toe te wijzen, hebben we een tijdelijke ID nodig die uniek is voor de bezoeker, maar die ook diens digitale privacy respecteert.

Om een privacyveilige identifier te bouwen, gebruiken we het volgende proces:

 • We creëren een tijdelijke onomkeerbare cryptografische hash voor elke websitebezoeker waarmee we het bezoekersgedrag kunnen analyseren en dit zonder cookies te gebruiken.
 • Onze hash-methode maakt gebruik van de volgende gegevenssamenstelling: Exatom client-code, user-agent, IP-adres en de datum. Al deze gegevenspunten worden samengevoegd tot één lange code en met een geheime sleutel gehasht door gebruik te maken van het onomkeerbare cryptografische SHA-256-algoritme.

Voorbeeld van een tijdelijke identifier (hash)

Exatom client-code: ABCD Visitors browser user agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Visitors IP address: 123.44.18.240 Day: 2020-01-01

Gezien de bovenstaande gegevens zou de resulterende onomkeerbare SHA-256-hash zijn aa6db7d9e2a962d1169947c6d36bffbc32491fe595bc8a9689909be57963c099

Op basis van de samenstelling van de hash is het onmogelijk
 • Bezoekers te identificeren gedurende een langere periode (maximaal 1 dag)
 • Zien op welke websites een bezoeker actief is
 • Verkrijgen van invoergegevens op een formulier van de tijdelijke identifier
  • Een SHA-256-hash is eenrichtingsverkeer, dus kan niet worden teruggedraaid om de originele gegevens te verkrijgen
  • SHA-256 is een van de veiligste hashfuncties op de markt
  • Er wordt een wisselende geheime sleutel gebruikt om de hash te maken

Welke gegevens worden verzameld op mijn website

Om de digitale privacy van al uw online bezoekers te waarborgen, hanteren we het principe van dataminimalisatie. Dit betekent dat we alleen de gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die nodig zijn om Exatom-diensten te leveren.

Bij Exatom verzamelen we nooit gegevens die op je formulieren zijn ingevoerd. In onze rapporten kunt u zien dat herkenbare gegevens altijd overschreven zijn meteen sterretje. *.

Weergeven van een pagina

Elke keer als de browser onze tag uitvoert, krijgen we deze page view informatie binnen. Dit gaan we op zijn beurt verbinden aan het juiste formulier en aan het juiste rapport.

Datavoorbeeld

Type: pageView Page: https://exatom.io Date and time: 2020-01-01T00:00:28.302Z Random identifier: 60c60519-46f62673-a5bf4e8-56e4f5fa

Formulieren gevonden op je website

Wanneer een bezoeker een formulier op uw website gebruikt, verzamelen we de structuur van een formulier en gebruiken deze om u te helpen uw formulieren gemakkelijk te beheren.

Datavoorbeeld

Form Name: contact-form ID: contact HTML ID: #contact Destination: /app/website/contact Page: /contact Order: 0 Page title: Exatom - contact us Is visible: yes ​ Fields Name: full_name Label: Your full name ID: fullName HTML ID: #fullName HTML tag: input HTML type: text Order: 0 Value: * Is visible: yes Group label: Contact us ​ Name: email_address Label: Business email ID: email HTML ID: #email HTML tag: input HTML type: email Order: 2 Value: * Is visible: yes Group label: Contact us ​ Date and time: 2020-01-01T00:00:03.978Z Random identifier: 3a384ab9-be87606c-be8b563-c2f1753e

Form events

Elke interactie die een bezoeker maakt op uw formulieren wordt geanalyseerd en verzonden voor rapportagedoeleinden. Dit gebeurt wanneer een bezoeker bijvoorbeeld een veld selecteert, de gevraagde gegevens invoert, een keuzerondje selecteert, een selectievakje aanvinkt, automatisch aanvullen gebruikt, uw formulier indient, enz.

Datavoorbeeld

Form Name: contact-form ID: contact HTML ID: #contact Destination: /app/website/contact Page: /contact Order: 0 Random identifer: ebcefe10-d809-4540-9387-cc7545f6bb19 Event Type: change Value: * Date and time: 2020-01-01T00:00:03.983Z Event number: 3 Field HTML tag: input HTML type: text Order: 1 Label: Your full name Name: full_name ID: fullName Random identifier: 1119bd36-3676-4728-b8cd-9742adde4acb

Conversion events

Telkens wanneer de browser onze conversie-JavaScript-tag uitvoert, zullen we dit event gebruiken om conversie atributie te doen.

Datavoorbeeld

Tag ID: ABCD1 Type: conversion Date and time: 2020-01-01T00:00:45.000Z ​ Details (optional) Transaction ID: ORD-12381236452673 Revenue: 123.22 ​ Random identifier: 273b28c8-4384-4b57-bbf2-88ef407fd268

Smart tooltip events

Wanneer we een bezoeker een smart tooltip laten zien, wanneer er op wordt geklikt of wanneer gesloten, dan registreren we deze gegevens voor rapportagedoeleinden.

Datavoorbeeld

Type: Smart tooltip impression Trigger Type: ExatomFormStartHesitation ID: c4a9ae02-33ae-4639-98c1-8c1ec9883202 Random identifier: 2020-01-01T00:00:58.503Z

Locatie van gegevensverwerking

Onze tags worden gecached en gehost op een wereldwijd CDN (Content Delivery Network) dat zich het dichtst bij uw bezoeker bevindt, waardoor laadtijden tot een minimum worden beperkt.

De gegevensverzameling van Exatom maakt gebruik van AWS (Amazon Web Services) om al uw gegevens te verwerken en op te slaan. Dit gebeurt allemaal vanuit de locatie van AWS Frankfurt (Duitsland).

AWS is gecertificeerd voor naleving van ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 9001:2015, en CSA STAR CCM v3.0.1. Alle AWS diensten waar Exatom gebruik van maakt vallen allemaal onder de eerder genoemde certificeringen.

Gegevensopslag en -retentie

Alle opgeslagen gegevens bevatten geen persoonlijke informatie, zoals IP-adres, User-Agent of GEO-locatie.

Ons bedrijf is privacy-first en gebaseerd op fundamentele digitale privacyprincipes. In termen van opslag betekent dit dat we nooit het volledige IP-adres, de user-agent en de geografische locatie zullen opslaan. In plaats daarvan gebruiken we slechts kleine delen ervan of anonimiseren we het door onomkeerbare cryptografische hashing toe te passen.

IP-adres, user-agent en geografische informatie

Het IP-adres wordt gebruikt om je tijdelijke ID aan te maken en je geografische locatie te bepalen; van dat resultaat slaan we alleen het land, de regiocode op (bijv.: België, West-Vlaanderen). Je IP-adres en eventuele andere GEO-locatiegegevens worden verwijderd en nooit opgeslagen.

De user-agent beschrijft welke browser en welk apparaat je gebruikt (bijvoorbeeld Mozilla Firefox op een Mac OS-desktopcomputer). We gebruiken de user-agent voor onze tijdelijke ID en bepalen welk browser- en apparaattype je gebruikt. We bewaren dus alleen de gegevens die we nodig hebben, gooien gedetailleerde versie-informatie weg en slaan nooit de hele user-agent-string op.

Het IP-adres van de websitebezoeker en de gegevens van de user-agent worden altijd door de browser naar ons verzonden. Door de manier waarop het internet gebouwd is is het onmogelijk om deze gegevens niet te ontvangen. Omdat we digitale privacy serieus nemen, gebruiken we deze gegevens heel beperkt en slaan we alleen anonieme gegevens op of passen we er een onomkeerbare cryptografische hashmethode op toe.

Event data

Onze event data zijn de originele gegevens die hierboven zijn beschreven en die 90 dagen worden bewaard. Na die periode worden de gegevens veilig gewist en zijn ze niet meer beschikbaar.

Reporting data

Zolang je klant bij ons bent, bewaren we je reporting data.

Compliance

Disclaimer: Dit document is niet bedoeld als juridisch advies en wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid. Ons doel is om transparant te zijn over hoe we gegevens verwerken.

In de huidige digitale wereld is privacy belangrijk en zou het, net als Exatom, een van de basisprincipes moeten zijn voor het opbouwen of ontwikkelen van je bedrijf.

Exatom voldoet volledig aan de AVG en de ePrivacy-richtlijn. U kunt ons privacybeleid voor de website en ons privacybeleid voor services raadplegen voor meer informatie.